Adverteren op Sex-Verhaal.nl

Sex-Verhaal.nl is een website om op te adverteren over veel onderwerpen. Het is namelijk een website die beschikt over veel verschillende bezoekers. De website heeft niet één doelgroep, maar richt zich wel op 18+ mensen. Het is namelijk wel een erotische website.

Mogelijkheden om te adverteren:

In de header;
Net onder de header maar boven de pagina;
Net boven de footer;
In de footer;
Aan de rechterkant van de website op elke pagina;
Op bepaalde pagina’s;
Op berichten pagina’s;
In de nieuwsbrief.

Het formaat en hoe vaak uw advertentie op een bepaalde plek(ken) moet komen te staan kunnen we overleggen.
Wij denken graag met u mee, dus mocht iets willen kunt u ons altijd een berichtje sturen.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.